Eigen gebruik kan onbeperkt

U kunt zelf zoveel mogelijk gebruik blijven van uw bungalow of chalet. Wel moet u via de eigenaren login op tijd de agenda blokkeren.

Zo staat het eigen gebruik omschreven in de overeenkomst.   

1.2. Reservering voor eigen gebruik (waaronder ook of door (schoon-) ouders en de tot het gezin van de Eigenaar behorende personen) is ook tijdens het kalenderjaar mogelijk indien het Verhuurobject nog niet is verhuurd. De boekingen dienen uitsluitend via de eigenaren-login te geschieden.

 Wilt u dat wij de verhuur gaan verzorgen of wilt meer informatie?

Stuur dan een email naar stay@recreatieparkdewielen.nl