Al sinds de 13e eeuw beschermde deze dijk mens en dier tegen het zoute water. Nu slingert dit 126 kilometer lange monument door het Westfriese landschap langs polders, molens, VOC-steden en stolpboerderijen.

De dijk loopt vlak langs Vakantiepark De Wielen.

De dijk is een provinciaal monument sinds 1983. Het laat de ontginningsgeschiedenis van West-Friesland zien. In het dijktracé zijn veel kenmerken terug te vinden van de strijd tegen het water zoals de volgende elementen:

Bochten = doorbraken
Kleiputten = onderhoud en herstelwerkzaamheden aan de dijk
Wielen = doorbraken
Buitenlandse dijken = dijkverdedigingssysteem