Het verhaal achter onze naam

Recreatiepark De Wielen
Ons recreatiepark ligt in Sint Maarten, in de Kop van Noord-Holland. Vroeger lag Sint Maarten nog aan zee, maar tegenwoordig is dit allang niet meer het geval. Ons park ligt echter wel aan water, namelijk aan twee ‘wielen’. Dit zijn twee ronde meertjes die in de 12 eeuw zijn ontstaan door dijkdoorbraken. De meertjes zijn werkelijk prachtig, maar het zijn eigenlijk ook de littekens van de drama’s die zich tijdens de dijkdoorbraken hebben afgespeeld.

Wat zijn Wielen en hoe zijn deze ontstaan?
Wanneer een dijk doorbreekt, gebeurt dit op de plek waar de dijk het zwakst is. Wanneer een dijk de druk van het water niet meer aankan, breekt deze door. In dat geval is er sprake van een dijkdoorbraak. Wanneer het water door de dijk heen stroomt, ontstaat er een kolkend wat aan de andere kant van de dijk. Doordat het water een kolkende beweging maakt, ontstaat er een meer. Zo’n meer wordt een ‘wiel’ genoemd.

Maar hoe wordt zo’n zwak gedeelte in een dijk veroorzaakt? Er zou sprake kunnen zijn van een
zanderige plek in de dijk. Ook kwelwater of muskusratten kunnen zorgen voor een zwakker gedeelte in een dijk.

Aan de rand van een Wiel is een verhoging te zien. Dit is de dijkdoorbraakafzetting. Zo’n afzetting ontstaat doordat het sediment van het water aan de rand van het wiel wordt afgezet. Aan de rand is de snelheid van het water namelijk het kleinst. Een dijkdoorbraakafzetting strooit zich in de vorm van een waaier uit over een groter oppervlak. Deze ‘waaiers’ worden de overslaggronden genoemd.

Samen genieten van het landschap
De Wielen laten ons niet alleen stilstaan bij de dijkdoorbraak in de 12 e eeuw, maar bieden ons ook prachtige landschappen. We raden je dan ook zeker aan om de Wielen eens te bezoeken. Doordat ze naast het recreatiepark liggen, zijn ze eenvoudig te bereiken. Je kunt ervoor kiezen om langs de wielen te wandelen. Je kunt ook over één van de Wielen heen lopen met een brug. Je kunt bij de Wielen genieten van de rust en het prachtige uitzicht. Het is een mooi stukje natuur in de omgeving van ons park dat zeker het bezoeken waard is.