Dijken

Westfriese Omringdijk

Al sinds de 13e eeuw beschermde deze dijk mens en dier tegen het zoute water. Nu slingert dit 126 kilometer lange monument door het Westfriese landschap langs polders, molens, VOC-steden en stolpboerderijen.

De dijk loopt vlak langs Recreatiepark De Wielen.

Valkkogerdijk

Deze dijk dateert nog van voor de Westfriese Omringdijk die in 1320 werd gesloten. De polder Valkkoog werd bemalen door diverse poldermolens. De Groenvelder is de enige resterende molen hiervan.

De Hondsbossche zeewering

De Hondsbossche zeewering is een 5,5 km lange dijk bij Petten. De dijk werd gebouwd om Petten te beschermen tegen vloedgolven van de zee. De oorspronkelijke dijk is nauwelijks nog te zien. Als gevolg van de stijgende zeespiegel moest de dijk door het opspuiten van zand verhoogd worden.

De Westfriese omloopdijk
Valkkogerdijk
Hondsbossche zeewering

Polders

Burghorner polder

De eerste echte polder werd in 1456 ten westen van Schagen op de zee veroverd: de Burghornerpolder. Deze polder ligt op slechts één kilometer van ons park!
Met de komst van de windmolen zou inpoldering op grote schaal mogelijk worden.

Zijper polder

De eerste grote speculatieve onderneming was de bedijking van de 6.775 ha Zijper kwelders, die na enige mislukkingen in 1597 slaagde. Het resultaat was veelbelovend en nodigde uit ook de bodem van grote meren, waarvan men vermoedde dat die uit zeeklei bestond, om te zetten in vruchtbare bouw- en weiland.

Beemster

U zult er maar wonen. Zo’n 3,5 meter onder zeeniveau. Complete waanzin! Dat is wat veel buitenlanders zullen denken. Wij weten wel beter. In de 17e eeuw veroverde de mens hier land op het water en veranderde het binnenmeer De Beemster in een mooi en open polderlandschap. Strak ingedeeld naar een geometrisch patroon van perfecte kwadranten. Later bebouwd met karakteristieke stolpboerderijen en historische dorpjes. De Beemster is een werelderfgoed van UNESCO. 

Burghorner polder: de oudste polder in Nederland
De kaart ligt dwars. De zee boven en Sint Maarten onder
De Beemster